Media release: Learn to upcycle on BBC ALBA

PublicRelationsToUse

A NEW series of programmes on BBC ALBA taps into the growing popularity of upcycling and shows viewers how to save money, and the planet, by transforming old discarded items into something new and beautiful.

Series three of Dreach Ùr starts on Wednesday March 18 and the presenter, Shona Masson from Skye, is not only on a mission to reduce waste by showing people how they can recycle, she also has loads of fun as she creates exciting new things.

Shona said: “Making useful things from what might otherwise be thrown away is so rewarding and a great way to unleash your creativity. Anything we can do to reduce the strain on the environment will help.

“This programme aims to encourage people to think about upcycling as a part of their everyday life – and most importantly it’s about having fun while you do it!”

In the first programme, Shona buys a plain white bed from a charity shop and takes it to Skye where Fiona Cruickshank transforms it for a kid’s bedroom. Shona also makes a solar system using baubles and a football, and brightens up a toy box using colour and some Gaelic.

Shona meets Peter Macqueen at Vanilla Ink jewellery studio in Glasgow in programme three and they melt down some old silver jewellery that she found in a charity shop in Glasgow to create new pieces. She also makes pom-pom earrings from old wool, and sands back and transforms a jewellery box.

An old chest of drawers from a charity shop in Glasgow is transformed with help from Sian Mackay in Lewis in programme three. Shona also uses glass paints to give a plain mirror some colour, and gives a bread bin an even more vibrant makeover.

In the fourth programme, Shona buys a lampshade and a couple of skirts in a charity shop in Glasgow and takes them to Inverness where Angela MacMillan makes them into a lovely mobile for a baby’s room. Shona also makes some bunting from old baby clothes, and a storage space for nappies from an old box unit.

Some old scaffolding planks and fence posts that Shona picks up from Glasgow Wood Recycling get made into a stunning dining table by joiner Angus MacIver in programme five. Shona also makes coasters using Plaster of Paris and some broken pottery, and re-upholsters an old dining chair.

Programme six sees a coffee table from a charity shop in the south side of Glasgow transformed in Skye by Rona Nicolson using decoupage and a glass-etching pen. Shona also turns a mug tree into a key holder, and makes potpourri using pinecones, gathered petals and lavender.

And Shona takes a pair of flip-flops to Eilidh Lewsey in Glasgow in programme seven who makes them into a pair of crocheted slippers and also makes a rag pillow from an old dress, and makes a bean bag tray, using real beans.

In the last programme, Shona helps Rachel Mackay in Glasgow transform an office desk from plain white to trendy and bright. She also makes a recycling bin using papier-mâché, and a pencil holder from a coffee tin.

Series three of Dreach Ùr starts on BBC ALBA on Wednesday March 18 from 8.30pm. Ionnsaich ath-nuadhachadh air BBC ALBA

Bidh sreath ùr de phrògraman air BBC ALBA a bheireas sùil air mar a tha ath-chuairteachadh agus ath-nuadhachadh a’ fàs nas cumanta agus nas fhasanta – agus a sheallas dhuibh mar a nì sinn uile oidhirp airgead, agus an cruinne-cè, a shàbhaladh le bhith a’ cleachdadh agus ag ùrachadh seann rudan gus am bi iad brèagh, ùr agus feumail a-rithist.

Tha sreath a trì de Dreach Ùr a’ tòiseachadh Diciadain, 18 Màrt, agus tha Shona Masson às an Eilean Sgitheanach ag amas air sgudal a lùghdachadh agus ath-chuairteachadh, agus tha tòrr spòrs aice a’ cruthachadh rudan ùra snasail.

Thuir Shona: “Tha tlachd ann a bhith a’ cur seann rudan a dhèidheadh dhan sgudal gu feum ùr – agus ’s e fìor dheagh dhòigh a th’ ann a bhith a’ feuchainn air pròiseact cruthachail. Tha e cudromach gum feuch sinn uile a bhith mothachail air mar a tha sinn a’ caitheamh rudan air falbh, am buaidh a th’ aig sin air an àrainneachd, agus dè na rudan beaga no mòra a nì sinn fhìn a chuidicheas.”

“Tha sinn a’ feuchainn sa phrògram gun smaoinich daoine mu ath-chuairteachadh is ùrachadh mar phàirt àbhaisteach dem beatha – agus an rud as cudromaiche, ’s e cho spòrsail ’s a tha e cuideachd!”

Anns a’ chiad phrògram tha Shona a’ ceannach leabaidh plèan, geal bho bhùth-charthannais agus ga toirt dhan Eilean Sgitheanach far a bheil Fiona Cruickshank ga ath-dhealbhachadh airson seòmar chloinne. Tha Shona cuideachd a’ cruthachadh rian grèine bho sheann loinnearan Nollaig, agus tha i a’ sgeadachadh bocsa dhèideag le dath agus beagan Ghàidhlig.

Tha Shona a’ coinneachadh le Pàdraig MacCuinn ann an Stiùidio Sheudraidh Vanilla Ink ann an Glaschu anns an dàrna phrògram, far a bheil iad a’ leaghadh seann sheudraidh airgid a lorg i sa bhùth-charthannais agus a’ dèanamh àilleagain bhrèagha ùr. Tha i cuideachd a’ dèanamh cluas-fhàinnean bho sheann chloimh, agus ag ùrachadh bocsa ghrìogag fiodha.

Gheibh seann chiste dhrathraichean bho bhùth charthannais ann an Glaschu atharrachadh dathte le Sian NicAoidh ann an Leòdhas ann am prògram trì. Cleachdaidh Shona peant glainne airson sgàthan plèan a dhathachadh, agus bidh seann soitheach arain air a pheantadh gu spaideil, soilleir.

Anns a’ cheathramh prògram, ceannaichidh Shona sgàilean lampa agus sgiortaichean ann
am bùth-charthannais, agus tha i gan toirt a dh’Inbhir Nis far a bheil Angela NicMhaoilein a’ cleachdadh na sgilean fuaigheal aice is gan ùrachadh gu gluasadan àlainn airson seòmar leanaibh. Tha Shona fhèin a’ cleachdadh seann aodach bèibi airson fleasg brèagha a chruthachadh, agus seallaidh i dhuinn mar a nì beagan peant atharrachadh air seann sgeilpichean airson seòmar-altraim.

’S e seann sgafallachd agus stabaichean feansa a gheibh ùrachadh ann am prògram còig
– tha Shona gan ceannach bho Glasgow Wood Recycling agus a’ coinneachadh le Aonghas
MacÌomhair, a tha na shaor, ann am Bearsden agus tha esan gan cleachdadh airson bòrd-bìdh grinn a dhèanamh. Seallaidh Shona dhuinn dòigh fo-bhratan ùr a dhèanamh bho shoitichean bhriste agus plàstair, agus mar a dh’ùraichear seann sèir-bùird.

’S e bòrd cofaidh a lorgas Shona ann am bùth-charthannais taobh a deas na h-aibhne ann an Glaschu anns an t-siathamh prògram, a tha i a’ toirt leatha dhan Eilean Sgitheanach gus an cuir Rona NicNeacail a cuid draoidheachd air le decoupage agus peann a sgrìobhas air glainne. Tha Shona cuideachd ag ùrachadh craobh-mhugaichean airson iuchraichean a chrochadh air, agus a’ sealltainn mar a nithear pot pourri gu furasta agus saor a’ cleachdadh lusan agus durcain.

Tha Shona a’ toirt paidhir brògan samhraidh gu Eilidh Lewsey ann an Glaschu ann am prògram seachd, a tha gan tionndadh gu cuarain bhlatha geamhraidh le a cuid sgilean crochet. Tha Shona cuideachd a’ dèanamh cluasag chlùdach bho sheann dreasa, agus treadha glùine le seann treadha agus pònairean.

Anns a’ phrògram mu dheireadh tha Shona a’ cuideachadh Rachel NicAoidh is i ag ùrachadh deasg oifis gu bhith cho snasail agus soilleir ’s a ghabhas. Tha Shona fhèin a’ cruthachadh soitheach papier-mache son sgudal, agus crogan a chumas na pinn sgiobalta bho sheann crogain cofaidh.

Tha sreath trì de Dreach Ùr a’ tòiseachadh Diciadain 18 Màrt fad ochd seachdainean a h-uile oidhche Chiadain, 8.30f gu 9f, air BBC ALBA.

Issued by Electrify Marketing & Communications on behalf of MG ALBA

MEDIA RELEASE issued by Electrify Marketing & Communications. You too can share your stories (aka press or media releases), on this site. Email here for more information.

Check out twitter.com/scotsbulletin for your very own media releases feed…

Check out too twitter.com/allMediaNews and twitter.com/allSportsPR.

Stay connected with our various twitter feeds: CharitiesDrinkEducationEnergyFashionFilmFoodGardensLegalMotorsMusicOutdoorsPropertyScience and Sports. And not forgetting FinanceTheatreTravelFestivalsVisual ArtsAberdeenDundeeEdinburghGlasgowInvernessPerth and Stirling.

Electrify Marketing & Communications contact details…

Contact: Laura Sturrock

Email: laura@electrify.me.uk